دوستان میدونید وقتی یکی از مغازه دزدی میکنه بهش چی میگن؟
این ویدیو برای سطح A1 مناسبه.

Dear friends, do you know someone who has a bad habit of stealing things from shops? this video gives you some tips.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون دزدی یاد می گیریم

 Hide= پنهان کردن
Example: she hides it in her bag او آن چیز را در کیفش پنهان کرد.

 Steal= دزدی کردن
Example: He has a bad habit of stealing things from shops.
او عادت دزدی کردن اشیا از فروشگاهها را دارد.

 Chocolate bar= یک تیکه شکلات
Example: Just this time and only a chocolate bar! فقط همین یه بار و فقط یه تیکه شکلات!

 

در ادامه همراه ما باشید با : صحبتهایی که بامشتریتون به زبان انگلیسی میتونید داشته باشید.