شده بخواید به انگلیسی بگید من یکسره کار میکنم ؟ میدونید چطور اصطلاح یکسره رو باید استفاده کنید ؟

این ویدیو مناسب سطح A1 می باشد

Let’s learn an idiom meaning all the time.

A1 students will find this video useful.

«تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو نیز یاد می گیریم. »

without = بدون
Example: All day and all night without stopping
تمام روز و تمام شب بدون توقف

patient = بیمار
Example: help patients
کمک کردن به بیماران