دوستان عزیز تو این ویدئو طرز استفاده از افعال گذشته ساده و گذشته استمراری را در یک جمله یاد میدهد.

البته این ویدئو برای دوستان گروه A2 مناسب میباشد.

Dear friends, last night the lights went out all over the town, Scott is standing by down town to find out what people were doing when the lights went out.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون افعال گذشته یاد می گیریم

 Blackout: خاموشی (در اثر کمبود برق یا اشکال فنی و غیره)

  Do the laundry: شستن لباس

  The lights went out: برقها رفت

در ادامه مبحث همراه ما باشید با :

تغییر شکل افعال با قاعده و بی قاعده در فرم گذشته

تقابل زمان گذشته استمراری و گذشته ساده past continuous vs. past simple

آشنایی با زمان گذشته استمراری