سه تا دوست میخوان تصمیم بگیرن که فیلم ببینن. شما چه نوع فیلمهایی دوست دارید؟ این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

Three friends are trying to decide what kind of film to watch.
What kind of films do YOU like? B1 students will find this video useful.

با اصطلاحات مرتبط با انواع فیلم در زبان انگلیسی آشنا شوید

Thriller
ژانر مهیج (معمولا داستان های پلیسی و جنایی)
Let’s watch a thriller. I’m crazy about detective stories.

 Epic
ژانر حماسی
We could watch an epic. I love heroes and their adventures.

 Science Fiction
ژانرعلمی تخیلی
We could just watch a science fiction. We can learn and have fun at the same time.

 

در ادامه همراه ما باشید با : ۸ روش خلاقانه برای تدریس زبان