دوستان میدونید وقتی میخواهید از دوستتون بپرسید اوقات فراغت رو چه جوری پر میکنه چه سوالاتی باید پرسیده بشه؟ این ویدیو برای سطح A1 مناسبه.

Dear friends, do you know how to ask some questions about someone’s spare time? This video gives you some tips. A1 students will find this video useful.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون اوقات فراغت یاد می گیریم

 Spare time: اوقات فراغت
Example: What do you enjoy doing in your spare time?

 drawing and painting: طراحی و نقاشی

  art class: کلاس هنر
Example: So, you took an art class?

  give it time: بهش زمان بده
Example: I’m sure you are smart, but give it time.