شما هم عاشق نوشابه اید؟ این روزا کی نیست؟ شاید با مشاهده این ویدیوی آموزش زبان، اشتیاقتون به نوشابه هم کمی تعدیل بشه

Are you a Coke Cola lover, who isn’t?
If you listen to this piece hear, your interest may be moderated.

لغات و اصطلاحات کاربردی مضرات نوشابه به زبان انگلیسی

Consume

مصرف کردن

Deficiency

کمبود و نقص

Imagine

تصور کردن

Anxiety

اضطراب

Experience

تجربه

Immune

ایمن

Recommend

توصیه کردن

Disappoint

ناامید کردن


درس آموزشی مرتبط : اصطلاحات انگلیسی رایج در رستوران


 مقاله آموزشی مرتبط : روش خودآموزی زبان با موسیقی