وقتی که تصمیمی رو در گذشته میگیریم که اون رو در آینده انجام بدیم، از “be going to” استفاده می کنیم . برای تصمیمات لحظه ای جهت انجام کاری در آینده، از “will” استفاده می کنیم.این ویدئو برای سطح B1 مناسب هست.

When you have arranged something or made a decision what to do for future, use “be going to”.
For instant plans or for decissions you make at the moment, use “wiil”.

برای بیان برنامه های آینده میتونید از این عبارات استفاده نمایید

I’m going to visit my grand parents this weekend. (Yesterday I talked to them on the phone).

Or

 I’m not sure, but if I have enough time this weekend, I will visit my grandparents. (You are making this decission at the moment).

 

در مورد زمان آینده بیشتر بدانید :

آموزش زمان آینده استمراری با اکسین چنل

طرز استفاده از will و be going to

کاربرد زمان حال ساده برای آینده در زبان انگلیسی