دوستان عزیز امروز چند اصطلاح درمورد دوست داشتن یاد میگیریم .  این ویدئو برای دوستان گروه A2 مناسب میباشد.

Dear friends, today we are going to be learning some idioms about liking something.

در این ویدیو با عبارات و اصطلاحات زیر پیرامون دوست داشتن آشنا میشویم

 Im crazy about it: I love it
Im crazy about shopping : من عاشق خرید کردن هستم

 I dig it : I like it
I dig Indian food : من غذاهای هندی رو دوست دارم

 It’s right up my street : کامل مطابق سلیقه منه

 در ادامه همراه ما باشید با : اصطلاحاتی در مورد بیان دوست نداشتن