در زبان انگلیسی با شرایطی روبرو میشیم که نیازمند بیان نظر خودمون هستیم ،  مثلا واقعا سخته که جایی رو برای رفتن آخر هفته انتخاب کنیم؟ فیلم، کنسرت، تئاتر، و غیره، خب اینها همشون خوبن، اما مسلماً دوستای شما سلیقشون در این زمینه متفاوت هستش.
در این درس به روش بیان نظرات در زبان انگلیسی می پردازیم

Is it really hard to choose a place to go at the weekend? Movies, concerts, plays, etc, they are all good to participate in, but your friends definitely have different tastes in this matter. So, it has to be somewhere everyone likes. (A1 students are supposed to watch this video).

نحوه بیان نظر و سلیقه شخصی در زبان انگلیسی

What do you think?
نظرتون چیه؟

 

To tell the truth,…
حقیقتش/در واقع،…

 

Prefer
ترجیح دادن.

 

It is not my style.
با سلیقه ی من جور نیست.

 

It sounds great.
به نظر عالی میرسه.

 

That’s past my bedtime.
با ساعت خواب من هماهنگ نیست.

 

I am not […] fan
من طرفدار {…} نیستم.


پست آموزشی مرتبط: میدونی چطور نظر طرف مقابل در انگلیسی پرسیده میشه؟