افعال در زبان انگلیسی به دو صورت افعال باقاعده و افعال بی قاعده هستند،تو این ویدیو چگونگی تغییرهر دو گروه افعال رو به فرم گذشته یاد میگیریم. این ویدیو برای سطح A1 مناسبه.

Dear friends, do you know we have 2 forms of past tense verbs? This video gives you some tips. A1 students will find this video useful.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون افعال با قاعده و بی قاعده یاد می گیریم

Regular: Verb + -d / -ed
Example: learned, remembered,…

 Irregular
Example: was, were, went, taught, though, took, …

 

آموزش های رایگان گرامر در اکسین چنل  را از دست ندهید 

در بخش مقالات آموزشی اکسین چنل میخوانید :آشنایی با روش های یادگیری زبان