هرساله ماه دسامبر و قبل از سال نوی میلادی Pantone رنگ منتخب خود را برای دکوراسیون و لباس و.. که در کل به رنگ سال شناخته می شود را معرفی می کند .روز گذشته نیز این کمپانی رنگ بنفش زیبایی را که کارشناسان آن را رنگ بنفش زنده می شناسند را به عنوان رنگ سال معرفی کرد.

متن ویدیوی آموزشی ( رنگ سال ۲۰۱۸ ) را در زیر با هم میبینیم

A dramatically provocative and thoughtful purple shade, Ultra Violet communicates originality, ingenuity and visionary thinking that points us to the future.
It’s a strong shade that combines strong purples and passionate reds, which gives the color a “mystical quality”.