در زبان انگلیسی دو نوع سوال وجود داره. سوالاتی که با “بله” و “خیر” پاسخ داده میشن و سوالاتی که با Wh شروع میشن. گفته شد که غیر مستقیم کردن سوالات فرم مودبانه ای بهشون میده. امروز میخوایم درمورد سوالات نوع دوم صحبت کنیم.

این ویدیو برای سطح B1 مناسبه

In English there are two kinds of questions. Yes/ No questions and WH questions.
As you know making questions indirect, gives them a more polite. Today we are going to focus on WH questions.

 

تو این ویدیو نکات زیر رو پیرامون سوالات غیر مستقیم یاد میگیریم

 

 Direct question: Where is the bank?
 Indirect question: Do you know where the bank is?

 Direct question: How does she go to work?
 Indirect question: Can you tell me how she goes to work?