غیر مستقیم کردن سوالات تو زبان انگلیسی، فرم مودبانه ای به سوال می ده. اما قواعد خاص خودشو داره. ویدیوی آموزشی اکسین چنل پیرامون سوالات غیر مستقیم در زبان انگلیسی رو با هم ببینیم و یاد بگیریم.

این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

Indirect questions in English are more polite than direct ones but making them may not be that easy. Let’s watch and learn together. B1 students will find this video useful.

تو این ویدیو  عبارات زیر رو پیرامون سوالات غیر مستقیم در زبان انگلیسی یاد میگیریم:

Direct question: Did she pass her exam?
 Indirect question: Do you know if she passed her exam?

 Direct question: Does she study hard?
Indirect question: Can you tell me if she studies hard?