صندلی داغ با مری براون کارگردان معروف – این ویدیو برای سطح B1 مناسبه. همراه ما باشید با آموزش زبان اکسین چنل

The hot seat with Marie Brown, the world famous movie director – B1 students will find this video useful.

با اصطلاحات و لغات صندلی داغ با مری باون آشنا شوید

Stay tuned.:
به تماشا کردن ادامه بدید

Controversial:
بحث بر انگیز
Let’s start by talking about your last controversial film.

Provoke:
تحریک کردن
Your content may provoke violence among the youth.

Consequence:
نتیجه
Anything I do may or may not have certain consequences.

Create a buzz:
سر و صدا کردن، جنجال راه انداختن
When can we expect your next movie to create a buzz?

در ادامه همراه ما باشید با : صندلی داغ با جسی در مورد اوقات فراغت همراه اکسین چنل