در این ویدیوی آموزشی به اصطلاح بسیار جذاب و کاربردی به معنای علاقه خیلی زیاد به چیزی یا کسی میپردازیم.
مثلا تو ویدیو میبینیم که “سوفی علاقه خیلی زیادی به دایناسورها داره.”

The girl is just nuts about badminton!
“(To) be nuts about something” means to be really enthusiastic about something or someone.
We also understood in the video that “Sophie is nuts about dianasaurs”.
You may have heard a synonym idiom:
(To) Be Crazy about Something/Someone.
What are you nuts about?
Leave your comments right here

یه اصطلاح دیگه هم با کاربرد ”  علاقه خیلی زیاد به چیزی یا کسی” داریم

“(To) Be Crazy about Someone/Something”

چیزی رو دیوانه وار دوست داشتن.

راستی شما به چی خیلی علاقه دارید؟
منتظر کامنت هاتون هستیم.


درس آموزشی مرتبط : چند اصطلاح غیر رسمی در زبان انگلیسی برای ابراز عدم علاقه


مقاله آموزشی پیشنهادی : آشنایی با روش های یادگیری زبان