دوستان میدونید چه جوری از Remember و Remind ( به یاد آوردن و یادآوری کردن ) میشه استفاده کرد؟ این ویدیو برای سطح A1 مناسبه.

Dear friends, do you know when we can use Remember and Remind in the sentences? This video gives you some tips. A1 students will find this video useful.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون به یاد آوردن و یادآوری کردن یاد می گیریم

 

 Remember is when you think of a memory

Example: I remember the first time when I went to a zoo, I was 5 years old.
یادم میاد اولین بار که رفتم باغ وحش ۵ سالم بود.

 Remind is when a person or thing makes you think about something.

Example: My mother reminded me to wash the dishes after I finished eating lunch.
مادرم به من یادآوری کرد که بعد از اتمام نهار ظرفها را بشورم.

 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی را با دروس رایگان اکسین چنل  بیاموزید