میدونی انگلیسی‌ها وقتی میگن یه چیزی مثل یه تیکه کیکه یعنی چی؟ منظورشون اینه که خیلی راحته. ما هم تو فارسی میگیم

مثل آب خوردن راحته

Do you know what it means when English people say that something is a piece of cake? It means it’s very easy.

A2 students will find this video useful.

«تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو نیز یاد می گیریم»

worried = نگران
Example: I was worried about taking the test.
نگران امتحان بودم

piece = تکه
Example: a piece of cake
یک تکه کیک