امروز می خوایم در مورد مشکلات IT در محل کار باهتون صحبت کنیم ، همراه ما باشید با مجوعه آموزش های زبان اکسین چنل

Hey folks, today Oxinchannel is going to talk about “IT PROBLEMS” at work. Let’s wach and learn.
A2 students can find this video useful.

اصطلاحات مرتبط با IT در این درس آشنا شویم

IT: information technology : فناوری اطلاعات
 Access: دسترسی داشتن

در ادامه همراه ما باشید با : اصطلاحات مربوط به بیان قوانین محل کار