میدونید چطور فعل موافق بودن رو تو انگلیسی درست استفاده کنید؟

خیلیا نمیدونن اما نگران نباشید اینجا با هم یاد میگیریم.

این ویدیو برای سطح A2 مناسبه.

 

Do you know how to use they word “agree” correctly in English? Many people don’t. But don’t worry. We are here to learn how. A2 students will find this video useful.

تو این ویدیو با اصطلاحات و کلمات زیر آشنا میشیم

موافقم

I agree  (صحیح)

I am agree  (غلط)