ادل خواننده بریتانیایی که به خوندن آهنگ‌های عاشقانه و احساسی معروفه، آلبوم ۲۵ رو در سال ۲۰۱۵ روانه بازار کرد. آهنگ وقتی جوان بودیم یکی از تک آهنگ‌های معروف و مشهور این آلبوم هستش.

با هم این موسیقی بسیار احساسی رو بشنویم و ترجمه و نکات آموزشیش رو با هم بخونیم

مشاهده ترجمه

مشاهده نکته آموزشی زبان

وقتی جوان بودیم   when we were young

Everybody loves the things you do

همه عاشق کارایی هستن که تو میکنی

From the way you talk to the way you move

از طرز صحبت کردنت تا طرز راه رفتنت

Everybody here is watching you

همه اینجا تو رو نگاه میکنن

Cause you feel like home

چون حس تو مثل حس خونه است

You’re like a dream come true

تو مثل یه رویای به حقیقت تبدیل شده‌ای

But if by chance you’re here alone

اما اگه تو به خاطر بختت تنها موندی

?Can I have a moment before I go

می تونم قبل از رفتن یه لحظه باهات باشم؟

Cause I’ve been by myself all night long

چون من تمام شب رو تنها بودم

Hoping you’re someone I used to know

امیدوارم تو همون کسی باشی که قبلاً میشناختم

You look like a movie – you sound like a song

تو مثه یه فیلمی – صدای تو مثه یه آهنگه

My God, this reminds me of when we were young

خدای من؛ منو یاده دوره جوونی‌هام انداخت.

Let me photograph you in this light

بذار تو این نور ازت یه عکس بگیرم

In case it is the last time

این بار، باره آخره

That we might be exactly like we were

ممکنه دقیقاً مثه کسایی باشیم که قبلاً بودیم

Before we realized

قبل از این که متوجه بشیم

We were sad of getting old

ما ناراحت بودیم از این که پیر بشیم

It made us restless

این ما رو مضطرب کرد

It was just like a movie

درست مثه یه فیلم بود همه چی

It was just like a song

درست مثه یه آهنگ بود

I was so scared to face my fears

من خیلی میترسیدم تا با ترسهام مواجه بشم

Cause nobody told me that you’d be here

چون کسی به من نگفته بود که تو اینجا هستی

And I swore you moved overseas

و من قسم میخورم که تو به اون ور دریاها رفتی

That’s what you said, when you left me

این چیزی بود که تو بهم گفتی وقتی که ترکم میکردی

It was just like a movie

درست مثه یه فیلم بود همه چی

It was just like a song

درست مثه یه آهنگ بود

My God, this reminds me of when we were young

خدای من؛ منو یاده دوره جوونی‌هام انداخت

Let me photograph you in this light

اجازه بده عکست رو بگیرم تو این نور

In case it is the last time

این بار، باره آخره

That we might be exactly like we were

ممکنه دقیقاً مثه کسایی باشیم که قبلاً بودیم

Before we realized

قبل از این که متوجه بشیم

We were sad of getting old

ما ناراحت بودیم از این که پیر بشیم

It made us restless

این ما رو مضطرب کرد

It was just like a movie

درست مثه یه فیلم بود

It was just like a song

درست مثه یه آهنگ بود

when we were young

وقتی ما جوان بودیم

when we were young

وقتی ما جوان بودیم

when we were young

وقتی ما جوان بودیم

when we were young

وقتی ما جوان بودیم

It’s hard to admit that

پذیرفتن این سخته

Everything just takes me back

همه چیز فقط من رو داره بر میگردونه

To when you were there

به زمانی که تو اونجا بودی

To when you were there

به زمانی که تو اونجا بودی

And a part of me keeps holding on

و قسمتی از من، منو هنوز نگه میداره

Just in case it hasn’t gone

فقط در صورتی که از بین نرفته باشه

I guess I still care

فکر میکنم هنوز برام مهمه

?Do you still care

برای تو هم هنوز مهمه؟

It was just like a movie

درست مثه یه فیلم بود

It was just like a song

درست مثه یه آهنگ بود

My God, this reminds me of when we were young

خدای من؛ این موضوع منو یاد جوونی‌هام میندازه

when we were young

وقتی که ما جوان بودیم

when we were young

وقتی که ما جوان بودیم

when we were young

وقتی که ما جوان بودیم

when we were young

وقتی که ما جوان بودیم

Let me photograph you in this light

اجازه بده عکست رو بگیرم تو این نور

In case it is the last time

چون این بار، باره آخره

That we might be exactly like we were

ممکنه مثل کسایی باشیم که قبلاً بودیم

Before we realized

قبل از این که متوجه بشیم

We were sad of getting old

ما ناراحت بودیم از این که پیر بشیم

It made us restless

این ما رو مضطرب کرد

Oh I’m so mad I’m getting old

از اینکه دارم پیر میشم خیلی عصبانی‌ام

It makes me reckless

این موضوع من رو بی‌اعتنا میکنه

It was just like a movie

درست مثه یه فیلم بود

It was just like a song

درست مثه یه آهنگ بود

when we were young

وقتی ما جوان بودیم

Used to
We use “used to” when we refer to things in the past which are no longer true. It can refer to repeated actions or to a state or situation:

💬He used to play football for the local team, but he’s too old now.

💬That white house over there used to belong to my family. (It belonged to my family in the past, but not any more.)