دوستان میدونید برای گرفتن کارت پرواز فرودگاه چه جملاتی رو باید بگید و یا چه سوالاتی از شما پرسیده میشه؟ این ویدیو برای سطح A2 مناسبه.

Dear friends, do you know how to ask some questions at the airport or what to say when you are asked some questions. This video gives you some tips. A2 students will find this video useful.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون اصطلاحات فرودگاه یاد می گیریم

conveyor belt: نوار غلطان
Example: Please put your bag on the conveyor belt.

electric device: دستگاه برقی.
tray: سینی
Example: Put your electric devices on the tray.

step back: برگردید عقب
Example: Please, step back. لطفا برگردید عقب

Look like: مثل اینکه
Example: Looks like my key is on me. مثل اینکه کلیدم پیشمه.