زبان محاوره ای در زبان انگلیسی کلمات خاص خودش رو می طلبه. در آموزش زبان امروز با دو تا از این کلمات آشنا میشیم.

There are a lot of SLANGS in informal English. Let’s learn two slang words today.

Cab = Taxi
Let’s take a cab.
بیا یه تاکسی بگیریم.

Cop = Police Officer
The police officers arrested the thief.
پلیسها دزد رو دستگیر کردند.

 

در ادامه همراه ما باشید با : آشنایی با روش های یادگیری زبان