در این ویدیو قصد داریم با نحوه استفاده از Something و Anything , Nothing شباهت اون ها و تفاوت هاشون براتون صحبت کنیم ، همراه ما باشید با این ویدیوی کوتاه آموزشی
 

 

Something, anything, and nothing can be all subjects or objects of the verb in a sentence. You should be careful where to use them. Use “something” in a positive sentence, but use “anything” in a negative sentence. “Nothing” has the same meaning as “anything”, but use it in a positive sentence. “Something” and “anything” can come in questions too.

متن فارسی ویدیو

 
از something در جملات مثبت بهره میگیریم اما از anything در جملات منفی ، لازم به ذکر است Nothing همان معنی anything را میدهد اما در جملات مثبت مورد استفاده قرار میگیرد.از Something و anything  در جملات پرسشی نیز استفاده میشود