دوستان عزیز تو این ویدیو انواع نوشتارها و تفاوت اون ها رو با هم می بینیم .اگر سئوال داشتید یا خواستید بیشتر راجع به نوشتار  بدونید، میتونید اپ رو نصب کنید و یکی از دوره های با معلم خصوصی رو خریداری کنید و از معلم خصوصیتون کمک بگیرید.

در نوشتار های غیر رسمی ، مثل ایمیل های غیر رسمی ، میشه بر برخی قواعدچشم پوشی کرد در حالی که در نوشتار رسمی به تمامی قواعد باید توجه کرد :

برخی از قواعدی که در نوشتار رسمی مورد استفاده قرار میگیرد

We do not to do in formal writing

Don’t use informal language

Don’t use phrasal verbs

Don’t use contractions

 

در ادامه همراه ما باشید با : نکاتی به زبان انگلیسی در مورد نگارش نامه