شده بخواهید جایی برید و آدرسش رو بلد نباشید ؟ در  این ویدیو آموزشی شما با لغاتی برای پیدا کردن مسیر در زبان انگلیسی آشنا می شوید ، همراه ما باشید

وقتی نمیتونید مقصدتون رو پیدا کنید، فقط به نقشه اعتماد کنید. هیچکس قابل اعتماد نیست، حتی…

In search of your destination, trust only maps- not local people and not even tour guides. (A1 students are supposed to watch this video).

در ادامه با لغات انگلیسی جهت بافتن مسیر ها آشنا میشوید

Tour Guide

راهنمای تور

Block

تقاطع

Take a right

به راست بپیچ

Across the Street

اون دست خیابون


در ادامه با این مقاله کاربردی همراه ما باشید  : آشنایی با روش های یادگیری زبان