دوست دارید که یک اصطلاح مفید مربوط به شغل ها یاد بگیرید؟ بریم که یاد بگیریم.میخوام که به زبان آموزان A2 سلام کنم و اونها رو برای تماشای این ویدئو دعوت کنم.

A 9 to 5 job: a routine job in an office that involves standard office hours (usually from 9:00 A.M. to 6:00 P.M.).

یه شغل ۹ تا ۵: یه شغل روتین توی یه دفتر کاری که ساعات کاری استاندارد رو میطلبه (معمولاً از ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر).

درس آموزشی مرتبط : اصطلاحات مربوط به بیان قوانین محل کار