آینده چه چیزی را برای ما به همراه خواهد داشت؟ آینده چگونه خواهد بود؟ به نظر شما چه تغییراتی در آینده برای شما رقم خواهد خورد ؟ در این ویدیو یاد میگیرم چطور ساختار will رو برای پیش بینی آینده استفاده کنیم. ویدیو بالا را تماشا کنید تا به جواب سوالهای پی ببرید.

What does the future hold?
What will the future be like?
How do you think you will change in the future?
In this video, we are going to learn how to use “will” to predict the future. Watch this video and you will find out the answers to these questions.

در این ویدیو با عبارات و اصطلاحات زیر آشنا شدیم

mystery

راز

celebrity

شخص معروف / ستاره

poverty

فقر

peace

صلح /آرامش

decisively

به طور قطعی