توی فارسی کلمه یا عبارتی که تلفظشون دشوار باشه زیاد هست، مثل تمام زبان ها. بعضی موقع برای بازی بین خودمون یا حتی مسابقات تلویزیونی مثلاً یک جمله ی سخت رو سه بار تکرار میکنیم و بیشتر موقع ها هم یه چیز خنده دار از آّب در میاد. اما این عبارات دشوار برای بهبود دانش زبان و مخصوصاً تلفظ میتونه خیلی مفید باشه.

Tongue twisters are a lot in Persian, like other languages. Sometimes we repeat a tongue twister for three times as a game or even it happens on TV shows and most of the time it appears to be very funny. But they can be very helpful for our English knowledge and pronunciation.
So, join us and try to say these sentences in a correct way. I suggest doing it as a group activity and enjoy.

توی فارسی کلمه یا عبارتی که تلفظشون دشوار باشه زیاد هست، مثل تمام زبان ها. بعضی موقع برای بازی بین خودمون یا حتی مسابقات تلویزیونی مثلاً یک جمله ی سخت رو سه بار تکرار میکنیم و بیشتر موقع ها هم یه چیز خنده دار از آّب در میاد. اما این عبارات دشوار برای بهبود دانش زبان و مخصوصاً تلفظ میتونه خیلی مفید باشه.
پس شما هم به ما ملحق بشید و این عبارات رو سعی کنید که درست ادا کنید. پیشنهاد میکنم که گروهی این کار رو انجام بدید و لذت ببرید.

tongue twister

کلمات یا عبارات دارای تلفظ دشوار

sequence

توالی یا ردیف

fluency

روانی یا دقت (مثلاً در گفتار)

accents

لهجه

alliteration

چند کلمه ی پیاپی و هم قافیه

politician

سیاست مدار

confident

مطمئن یا بی پروا

woodchuck

نوعی موش خرما

seashell

صدف حلزونی یا خرچنگ

seashore

صاحل دریا

chew

جویدن

witch

ساحره یا زن جادوگر

lorry

کامیون یا ماشین باری

rural

روستایی

peck of pickled peppers

مقدار کمی ترشی فلفل