اولین جلسه از سری جلسات حضوری تمرین و تکرارOxinTalks رایگان ویژه ی کاربران سطح A1 کرج

جلسه ی اول تمرین و تکرار سطح A1 کاربران شهر کرج با موضوعات زیر برگزار می شود :

-Houses and apartments
-Places in town
-Health problem
-Asking for information

زمان و ساعت برگزاری: چهارشنبه ١٧ آبان

به پایان رسید

آی دی تلگرام جهت ارتباط مستقیم و رزرو : @OxinTalksAdmin