جلسه ی اول تمرین و تکرار سطح A2 کاربران شهر کرج با موضوعات زیر برگزار می شود :

The suburbs
Television
Leisure activities
Hobbies

زمان و ساعت برگزاری: چهارشنبه ۲۴ آبان ساعت ١۶ الی ١٧:٣٠

به پایان رسید

آی دی تلگرام جهت ارتباط مستقیم و رزرو : @OxinTalksAdmin