“جلسه ی تمرین و تکرار حضوری رایگان هفتگی اکسین چنل، ویژه کاربران ساکن شهر “کرج”

اکسین تاکس کرج

جلسه ی دوم تمرین و تکرار سطح B1 کاربران شهر کرج با موضوعات زیر برگزار می شود :

سر فصل های قابل بحث در این جلسه:

Books & literature
Driving
Media
Feelings


زمان و ساعت برگزاری: پنجشنبه ٧ دی ساعت ١۴ الی ١۵:٣٠


جهت “رزرو” و دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به آی دی تلگرام @OxinTalk پیام داده و پاسخ خود را دریافت نمایید