۶۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی A1 توضیحات

۹۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی A2 توضیحات

۱۳۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی B1 توضیحات
دانلود اکسین چنل

دوره آموزشی رایگان

دریافت محتوای آموزشی روزانه در لایوباکس – دسترسی به آزمون های هفتگی – امکان ارتقا به دوره های بالاتر – همیشه رایگان

دانلود اکسین چنل