۴۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی ۳ ماهه توضیحات

۶۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی ۶ ماهه توضیحات

۹۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی یک ساله توضیحات

۹۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی ۳ ماهه با معلم خصوصیتوضیحات

۱۳۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی ۶ ماهه با معلم خصوصیتوضیحات

۱۹۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی یک ساله با معلم خصوصیتوضیحات
دانلود اکسین چنل

دوره آموزشی رایگان

دریافت محتوای آموزشی روزانه در لایوباکس – دسترسی به آزمون های هفتگی – امکان ارتقا به دوره های بالاتر – همیشه رایگان

دانلود اکسین چنل