Loading...
ثبت نام آنلاین۱۳۹۷/۴/۶ ۱۰:۴۶:۱۳

۴۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی ۳ ماهه توضیحات

۶۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی ۶ ماهه توضیحات

۹۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی یک ساله توضیحات

۹۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی ۳ ماهه با معلم خصوصیتوضیحات

۱۳۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی ۶ ماهه با معلم خصوصیتوضیحات

۱۹۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی یک ساله با معلم خصوصیتوضیحات
دانلود اکسین چنل

دوره آموزشی رایگان

دریافت محتوای آموزشی روزانه در لایوباکس – دسترسی به آزمون های هفتگی – امکان ارتقا به دوره های بالاتر – همیشه رایگان

دانلود اکسین چنل

 ویژگی های دوره یک ساله

 با معلم خصوصی

 ۷ روز ضمانت برگشت هزینه ثبت نام بدون قید و شرط
 همه امکانات دوره رایگان
 سرویس معلم خصوصی
 آموزش ۵۲ موضوع کاربردی در یک سال
 امکان تغییر سطح رایگان در طول دوره
 پیشرفت دو سطح اتحادیه اروپا CEFR
 دریافت مدرک معتبر پس از آزمون پایان دوره

 ویژگی های دوره ۶ ماهه

 با معلم خصوصی

 ۷ روز ضمانت برگشت هزینه ثبت نام بدون قید و شرط
 همه امکانات دوره رایگان
 سرویس معلم خصوصی
 آموزش ۲۴ موضوع کاربردی در ۲۴ هفته
 امکان تغییر سطح رایگان در طول دوره
 پیشرفت یک سطح اتحادیه اروپا CEFR
 دریافت مدرک معتبر پس از آزمون پایان دوره

 ویژگی های دوره ۳ ماهه

 با معلم خصوصی

 ۷ روز ضمانت برگشت هزینه ثبت نام بدون قید و شرط
 همه امکانات دوره رایگان
 سرویس معلم خصوصی
 آموزش ۱۲ موضوع کاربردی در ۱۲ هفته
 امکان تغییر سطح رایگان در طول دوره
 تکمیل ۵۰% از یک سطح سطوح اتحادیه اروپا CEFR

 ویژگی های دوره یک ساله

 ۷ روز ضمانت برگشت هزینه ثبت نام بدون قید و شرط
 همه امکانات دوره رایگان
 آموزش ۵۲ موضوع کاربردی در یک سال
 امکان تغییر سطح رایگان در طول دوره
 پیشرفت دو سطح اتحادیه اروپا CEFR
 دریافت مدرک معتبر پس از آزمون پایان دوره

 ویژگی های دوره ۶ ماهه

 ۷ روز ضمانت برگشت هزینه ثبت نام بدون قید و شرط
 همه امکانات دوره رایگان
 آموزش ۲۴ موضوع کاربردی در ۲۴ هفته
 امکان تغییر سطح رایگان در طول دوره
  پیشرفت یک سطح اتحادیه اروپا CEFR
 دریافت مدرک معتبر پس از آزمون پایان دوره

 ویژگی های دوره ۳ ماهه

 ۷ روز ضمانت برگشت هزینه ثبت نام بدون قید و شرط
 همه امکانات دوره رایگان
 آموزش ۱۲ موضوع کاربردی در ۱۲ هفته
 امکان تغییر سطح رایگان در طول دوره
 پیشرفت ۵۰% از یک سطح از سطوح اتحادیه اروپا CEFR
دانلود اکسین چنل