۶۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی A1 توضیحات

۹۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی A2 توضیحات

۱۷۹,۹۰۰ تومان ۱۵۹,۹۰۰ تومان

دوره آموزشی B1 توضیحات
دانلود اکسین چنل

دوره آموزشی رایگان

دریافت محتوای آموزشی روزانه در لایوباکس – دسترسی به آزمون های هفتگی – امکان ارتقا به دوره های بالاتر – همیشه رایگان

دانلود اکسین چنل